ست فیلتراسیون و متعلقات

کلیه ست های فیلتراسیون به شرح ذیل ساخت کمپانی ویتگ آلمان قابل استریل با اتوکلاو و فور و شعله گاز می باشد.

 

1- ست پنج تیکه فیلتراسیون جهت HPLC  و سایر فیلتراسیون روی ممبران که از جنس شیشه ساخته شده و قابل اتوکلاو است. ارلن یک لیتری خلا – هوزینگ خلا – فیلتر سنتر گلاس با اورینگ PTFE – کلیپس آلومینیومی – قیف 300 سی سی ).

A5994_WITEG_General-Kat_Bg12_K4

VACUUM FILTRATION EQUIPMENT, 250 ML, FILTER FUNNEL, W. GLASS FILTER DISC,MEMBRANE Ø 47 MM, SOCKET ST 45/40,SVS-TUBING CONNECTION, WITHOUT FLASK, WITHOUT CLAMP

2- ست سه تیکه ی ویتگ شامل  ارلن خلا – قیف 250 سی سی و یک لیتری  شیشه ای – هولدر قیف از جنس  PP.

Catalogue PDF

filteration

FILTER FLASK, 250 ML, WITH SCREW TH

 

A5994_WITEG_General-Kat_Bg17VF3

2/1-ست فیلتراسیون 5 تیکه با ارلن دولیتری و سنترگلاس یک دست و قیف 500 سی سی .

کاتلوگ ست فیلتراسیون 5 تیکه    Catalogue PDF 

WhatsApp Image 2018-12-11 at 12.34.15 PM 1 2 3 4 5

3- ست فیلتراسیون استیل سه و شش قیفه 500 سی سی -250 سی سی .از جنس استیل تیتانیوم دار .

 LT_Combisart_2123_RGB_a284ece386

4- ست فیلتراسیون پایه استیل .

Manifolds_Vacuum_Filtration_All_SS_funnelA5994_WITEG_General-Kat_Bg17_2

 

5- ست تک قیفه استیل 500 سی سی .
A5994_WITEG_General-Kat_Bg17_3

6- ست مانیفولد 12-16-24 خانه جهی فیلتراسیوت ستون  HPLC. به همراه وکیوم پمپ خلا دیا فراکمی و دفتر چه راهنما فیلتراسیون شامل 300 تست مختلف.

A5994_WITEG_General-Kat_Bg20

کاتالوگ کامل ست منیفولد با متعلقات کامل

brochure

7- ست ساده فیلتراسیون با قیف بوخنر .

 

 

 

FILTER FUNNELS, 50 ML, P0 DISC DIA.A5994_WITEG_General-Kat_Bg06_K4

دانلود بروشور ستهای فیلتراسیون کمپانی Witeg

 

 

 

ست فیلترلسیون استیل  بروشور ذیل دانلود فرمایید

brochure