شیکر الک

شیکرهای الک به دو دسته  خشک و مرطوب تقسیم می شوند

مدل خشک……………….EML 200 digital plus T

مدل مرطوب……………….EML 200 digital plus N

 

 

دانلود کاتالوگ