دو بار تقطیر

آب مقطر گیری های دو بار تقطیر محصول کمپانی Fistreem می باشد.

 

CYCLON 4BD WATER STILL 4 LT/HR DOUBLE DISTILLED


مشخصات رنج کامل آب مقطر گیری های دو بار تقطیر را در فایل PDF .ذیل ملاحظه می فرمایید