ظروف گرماسنجی

محصولات کمپانی Haldenwanger در حالت کلی به دسته Laboratory Porcelain  و  Oxide Ceramic ها تقسیم بندی می شوند.

مشخصات رنج کامل محصولات این کمپانی در کاتالوگ زیر موجود می باشد.