آب مقطر گیری

ستگاه آب مقطر گیری در دو مدل یکبار و دو بار تقطیر با توجه به خصوصیات از منوی مربوطه معرفی می گردد.

این دستگاه های معرفی شده به علت داشتن کندانسور شیشه ای و المنت با غلاف کوارتز خروجی بسیار چشمگیری برای آزمایشگاه های تحقیقاتی و کلینیکال دارد. هدایت آب مقطر خروجی فوق العاده پایین است لذا این دستگاهها مشابه یک دستگاه دیونیزه و خالص ساز دسته بندی می شوند. البته بعلت عدم استفاده کارتریج و صافی مشکلات دستگاه های حالص ساز را ندارد و تنها با مصرف آب شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

در مدل دو بار تقطیر چنانچه ورودی سیستم  RO باشد تولید آب مقطر خروجی تا 8 لیتر در ساعت می رسد. چنانچه آب ورودی آب شهری باشد تا 4 لیتر در ساعت متغییر است. به همرا دستگاه، مخزن ذخیره اتوماتیک کاربرد بسزایی دارد. دستگاه با توجه به نیاز کاربر در روی میز و یا روی دیوار نصب می شود.

 

bi-distiller-12.02.10-photo-5714-1024x785