پریستالتیک پمپ

پمپ ها بطور کلی بر دو نوع هستند.پمپهای پریستالتیک یا Tubing Pump ها و پمپهای معمولی یا پمپهای Vacuum

پمپهای پریستالتیک محصول کمپانی Ismatec و پمپهای معمولی محصول کمپانی Ilmvac میباشند.

 

Vecstar control PDF

20109375_1

MVP 10 PDF

MVP 10

Vecstar digital PDF

vecstar digital

 

Accessories for pump vavum

VC 10 control  PDF

controler pump

35001873_1