پریستالتیک پمپ

پمپ ها بطور کلی بر دو نوع هستند.پمپهای پریستالتیک یا Tubing Pump ها و پمپهای معمولی یا پمپهای Vacuum

پمپهای پریستالتیک محصول کمپانی Ismatec و پمپهای معمولی محصول کمپانی Ilmvac میباشند.