ست مانیفولد

 

ست وکیوم مانیفولد در سه مدل 12، 16 و 24 خانه در فاز منفی و مثبت قابل تهیه و واگذاری است که کاتالوگ مربوطه در ذیل صفحه در دسترس میباشد.

 

 

 

 

20 خانهui303-b_vacmaster_10_and_20_user_manual

2015-09-13 17_42_32-C-3 164-169.pdf - Adobe Reader

brochure

 

 

در ضمن قیف های تکی و سه تایی و شش تایی از جنس استیل که بنام مانیفولد رایج میباشد بشکل ذیل ایفاد میگردد.

 

LT_Combisart_2123_RGB_a284ece386