پن آلومینیومی جهت ترازو

 

پن آلومینیومی جهت در بسته 80 عددی با ارتفاع 0.7 میلی متر  و قطر 110 میلی متر جهت توزین پودر و سایر اقلام در ترازو معمولی و ترازوی رطوبت سنج کاربرد دارد.

پن آلومینیومی در چهار حجم متفاوت و اندازه های متفاوت به منظور کار عمومی و توزین و حتی جهت تبخیر رطوبت در فور و دسیکاتور کاربرد خوبی دارد.

مشخصات هر مدل در سطر ذیل آمده است.جهت سفارش گزارش Art No  کافی است.