ترازو

 

دستگاههای ترازو در 4 مدل متفاوت با دقت 0.01و 0.001 و0.0001 و رطوبت سنج دسته بندی می شود .کیفیت تولیدی دستگاهها با تاییدیه CE و با برگه کالیبراسیون توسط کمپانی ویتگ تضمین می گردد.

 

2015-09-13 19_51_11-Balances_general _ EN1.01.pdf - Adobe Reader

 

open1_52kv

1-PDF catalogue

 h0s0

xpj5

2-PDF Catalogue

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ ذیل مراجعه شود.

 

brochure