اتوکلاو

اتوکلاوها به 2 دسته Gravity و Vaccumدار تقسیم بندی می شوند.

دسته Gravity به آن دسته از اتوکلاوها اطلاق می شود که برای ایجاد حرارت و تولید بخار، دارای هیتر داخل چمبر می باشند. در حالی که اتوکلاوهای با سیستم خلاء برای اشباع کردن چمبر از بخار، ابتدا آن را از هوا خالی کرده و سپس از خارج بخار تزریق می کنند. البته این دسته از اتوکلاوها برای برخی نمونه ها همچون محیطهای کشت باید مجهز به سیستم  Air Balast  باشند چرا که تغییر ناگهانی دما در مرحله  cooling باعث خراب شدن نمونه می گردد.

csm_benchtop_right_2b27029684 csm_compact_toploader_right_closed_704ecc7e4f

 brochure

brochurehttp://imendarman.com/wp-content/uploads/2011/09/2017_Astell_product_catalogue_full.pdf