میکروبی

سری هودهای Laminar از کمپانی Nuaire آمریکا، در دسته هودهای میکروبی قرار می گیرند.

Pcr Workstation Vertical Laminar Flow Hood

The Airegard 126 vertical laminar flow workstation is designed to provide process protection. The Airegard 126 will provide the ideal particle-free, bacteria-free, clean air environment almost every laboratory procedure requires. Choose the Airegard 126 vertical laminar flow hood for your life science, pharmacy, or small animal or plant research needs

Horizontal Laminar Flow Hood

The Airegard 201 horizontal laminar flow hood is specially designed to provide the ideal particle-free, bacteria-free, clean-air environment needed for laboratory work testing, manufacturing, inspection, or pharmaceutical procedures. The exclusive design innovations built into the NU-201 will provide exceptional performance in the most demanding environments.