هموژنایزر دستی

 

 

نمونه های هموژنایزر های ذیل تولیدی کمپانی ویتگ توسط دست انجام می شود.

این ست برای هموژن نمودن کلیه بافتهای گیاهی و تخریب دیواره سلولی بکار می رودوست در مدل های مختلف و در حجم های متفاوت قابل تهیه و ارائه می باشد.

ست از دو قسمت تشکسل می گردد.

1- دسته یا همان  Pestel  که نوک انتهایی از جنس  PTFE ساخته شده که داخل  Reseivor می چرخد.

که فسمت انتهایی از شکل های مختلف ساخته شده است.( استوانه شکل یا سیلندری – گرد یا بصورت بالن).

کل ست فوق قابل اتوکلاو است.در صورت نیاز به jبا توجه به   Art NO کاتالوگ مراجعه نمایید.

2- مخزن یا همان Reseivor  که شبیه لوله آزمایش ساخته شده که در حجم های متفاوت ساخته شده است

(5-10-25-50 سی سی ).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

                      

کاتالوگ: