شیشه آلات حجم سنجی

کلیه شیشه آلات حجم سنجی تولیدی ویتگ دارای گواهی کالیبراسیون می باشد که با بالاترین تکنیک کالیبره کردن و نشانه گذاری حجم کالیبره توسط کامپیوتر انجام می شود.لازم به ذکر است که کلیه شیشه آلات حجم سنجی در دمای ثابت 20 درجه کالیبره انجام میشود بنابراین در صورت تست نمودن باید شرایط دمای محیط و مایعات در دمای 20 درجه رعایت شود

 http://imendarman.com/wp-content/uploads/2013/04/Glasger%C3%A4te_thumb.png