سیستم هضم کجلدال Digestion

 

در این ست که به روش دستی و دستگاهی معرفی می شود می توان در روش دستی از یک اجاق یگ خانه تا شش خانه به همراه ست کامل شیشه آلات و در روش دستگاهی از یک دستگاه کاملا اتوماتیک کار کرد. که نمونه در این قسمت توسط حرارت دستگاه در مراحل مختلف هضم و اماده تقطیر می شود. که نمونه اماده شده به قسمت تقطیر می رود.

 

keldal

 

Catalogue  PDF