Consistometer یا ویسکوزیته سنج رب

این دستگاه جهت اندازه گیری قوام محصولات مثل رب و سوس و  … بر طیق واحد بوسدویک(Bostvic)  کار برد دارد.این ست توسط کمپانی اندوکوتس انکلیس تولید می شود و قابل دسترسی در انبار این شرکت میباشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه شود

 

کاتالوگ  Catalogue