گیره آزمایشگاهی(Tubing Clips-Haffmman -Mohr-Wilo)

 

انواع گیره آزمایشگاهی را در این بخش از منوی راست  ملاحظه می فرمایید:

 

Tubing clips