ژنراتور بخار Steam Generator

کلیه اتوکلاوهای وکیوم دار باید مجهز به سیستم تولید بخار باشند که بسته به نوع درخواست مشتری این سیستم بخار به دو صورت ذیل ارایه می شود.

1- Direct steam : که باید به سیستم بخار مرکزی آن مرکز وصل شود.

2- Steam generator; این سیستم برای تولید بخار در داخل دستگاه نصب می شود که به همراه سیستم کنترل دستگاه کنترل و تو لید بخار می کند. مولد بخار این سیستم توسط المنت صورت می گیرد.