اتوکلاو سریع آزمایشگاهی Microjet

 

دستگاه Microjet  یا اتوکلاو سریع آزمایشگاهی که در کمتر از 7 دقیقه قادر به استریل محیط کشت می باشد مکانیزم اتوکلاو توسط سیستم میکروویو و فشار بخار تا 3.4 بار محیط مایع کشت را در سریع ترین زمان ممکن اسنریل و سریع سرد می کند. البته دستگاه مورد اشاره در کاتالوگ ذیل کاملا شناسایی می گردد.

Untitled

microjet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF Catalogue