آسیاب مخصوص برنج rommer

 

این آسیاب مخصوص غلات و مخصوصا جهت برنج توسط کمپانی rommer ساخته گردیده است. که برای پودر کردن غلات جهت استخراج سموم موجود کاربرد دارد.چهت کسب اطلاعات به کاتالوگ مراجعه نمایید

 

Untitled

 

video Ras

 

video Romer  II

brochure